Lite om oss:

Amanabooks.se är en distributör för förlaget Living Stream Ministry som i huvudsak publicerar böcker av Watchman Nee och Witness Lee. Vi har också ansvaret att översätta och publicera dessa två förkunnares böcker på svenska.

Vår målsättning är göra deras böcker tillgängliga för de svenskpråkiga läsare i hela Norden som andlig mat för närandet av de troende så att de kan växa i det gudomliga livet för Kristi Kropps uppbyggnad.

"Förstår du vad du läser? Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?" Apg 8:30-31

Kort presentation av Watchman Nee: http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/05/30/watchmann-nee-1903-1972/